บริษัท ไวซ เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด

ที่อยู่ : 159/7 อาคาร คอมมอนเวลธ์ปิ่นเกล้า ซอย จรัญสนิทวงศ์ 

เเขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700, 

โทรศัพท์ : 02 886 6018

โทรสาร : 02 886 6496